Ünnep-Ünnepkörök- Jeles napok

A megszokott életritmus megváltozik, a napi munka helyt ad az ünnepi cselekménynek. Az ünnep létrejötte kezdetleges fokon a táplálékul szolgáló növény és állatvilág, továbbá az emberi élet fő fázisaival kapcsolódik össze: születés, megújulás, halál ünnepei. Az időszámítás, a naptárkészítés fejlődésével párhuzamosan kialakultak a naptári ünnepek. Az ünnepi szokások éppúgy mint maguk az ünnepek hosszú történeti fejlődés során jött létre. Az európai és a magyar paraszti kultúrára különösen jellemzőnek mondhatjuk a házról házra járó csoportok esetleg rituális cselekménnyel összekötött köszöntöjét, énekét, ezt sokféle szokással kapcsolatban gyakorolják.

A népszokások legtöbbje az elmúlt évtizedekben megszűnt az élet része lenni, csak szorványokban, bizonyos elemeiben érhető tetten. Ugyanakkor egy részük folklórizálódik, tudatosan megőrződik hagyományápoló személyek és közösségek, alkotóművészek, intézmények, művészeti csoportok tevékenysége révén.


Az oldalon az ünnepköröket négy csoportra osztva szeretnénk bemutatni :  Nyár , Ősz, Tél .

Jeles napok

Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

 

Kovácsné Révész Zsuzsanna