12.Gergely

Az egyházi naptár szerint ezen a napon azt a Gergely pápát ünnepelték Európa szerte, aki pápasága idején, a VI. században, összegyűjtötte a kor keresztény népénekeit. Ebből alakult ki az úgynevezett gregorián ének és éneklési mód, a középkori Európa első egyszólamú műzenéje.
Pápaságának végéig (804.március 12.) számítják a keresztény ókor végét. Elsősorban köszöntő, adomány gyűjtő célja volt az ünnepé nyilvánításnak, a diákok ezekből az adományokból teremtették meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket.

Gergely járás : az iskolás korú gyermekek országosan ismert színjáték szerű játéka.Elsősorban köszöntő adománygyűjtő célja volt, a diákok és az iskolák számára.
A diákok ezekből az adományokból teremtették meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen a napon vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvonulásokat rendeztek.
Nálunk, az egykori Magyarországon Eötvös József általános és kötelező népoktatásról szóló törvénye (1868) előtt nem volt kötelező iskolába járni, a tanulókat a tanítók toborozták. Ehhez fűződik tehát a mi Gergely-napi népszokásunk.

A diákság házról házra járva énekszóval, kántálással hívogatta társait az iskola padba, miközben a lakosság mindenféle jó étkekkel halmozta el őket.

A Gergely-járók a katonai toborzás mintájára rangot viseltek, így az egyik fiú Gergely pápát személyesítette meg. Mögötte haladtak a püspökök és a katonák. Jellegzetes ruhadarabjuk a papírból készült csúcsos süveg, rengeteg szalaggal. Kosarat nyársat vittek az adományok számára és buzgón énekelték a verseket:
bővebben

ősi rigmus:
"Szent Gergő Urunknak, híres tanítónknak neve napján
Régi szokás szerint ma megyünk először iskolába.
Hol íratnak szépen, olvastatnak s úgy tanítanak
Emberséget, bölcs, kegyes tudományt mindenki számára,
Ezért készüljetek iskolatársak, mind jöjjetek már !"


Gergely napjához időjárás és termés jóslás is kapcsolódott.
Ismert mondás miszerint ha ezen a napon esik a hó "Gergely megrázza még a szakállát Gergely".Azaz ha Gergely napján esik a hó későn érkezik a tavasz.
Tokaj-Hegyalján Gergely napján pendül a kapa, vagy is ekkor kezdik a szőlőben a kapálást...

Sokfelé alkalmasnak tartották e napot a búza, rozs, hüvelyesek és a palántának való mag földbe tételére.


összeállította : Kovácsné Révész Zsuzsanna