Advent

Advent

A keresztény kultúrkörben a december 25-ét Jézus születésének napját megelőző négy hét az adventi időszak .

A szó latin eredetű " adventus Domini " kifejezésből származik , ami annyit tesz : az Úr eljövetele.


Régebben egyes vidékeken nevezték ezt az időszakot " kisböjtnek "is . Az egyházi év első része , a karácsonyt elő-
készítő időszak , ami november 27. és december 3. közé esik . Pontosabban András naphoz (november 30.) legközelebb
eső vasárnap .
Az  V.századtól az advent a karácsonyt megelőző böjti idő volt , mely Szent Márton (november 11.) ünnepével kezdődött .
Az advent Galliában keletkezett,  majd a VI.században Róma átvette , és a böjti időből lett liturgikus idő , öt vasárnappal .
VII.Gergely pápa volt az , aki négyben határozta meg az advent vasárnapjának a számát melyet a későbbiekben a protestáns
egyház felekezetek is átvettek .
A keleti egyház nem tartja liturgikus ünnepként az adventi időszakot , de a VIII. századtól böjti időszakot tart a karácsony előtt, november 14.-től.
Az adventi idő alatti böjtölés szokása tulajdonképpen a húsvétot megelőző nagyböjtöt utánozza .

Az advent jelentése : " az ünnepélyes megérkezés"
Karácsony előtt az egyház négy vasárnapon át készül az úr megérkezésére . Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újra átélésre szólt . Az Úr 4 eljövetelét állítja szemünk elé : először a megtestesülésben , másodszor a kegyelemben ,harmadszor a halálunkban , negyedszer az ítéletkor jön el , és készülni kell az eljövetelére .
Az Úr eljövetelére bűnbánó lélekkel készülünk .
Az advent megünneplése tehát ezt jelenti : a hívők újra átélik az Isten utáni vágyódást és a megtérést , amelyet ez az esemény előkészít. Ezen a módón egyre mélyebben érzik át Isten közeledését , a bennük lévő sötétségnek fölszakadozását .Az advent Jézus eljövetelének minden módját jelképezi , mindenekelőtt az Úr akkori , emberi alakban való világba lépését .

Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket , mely utóbbit az l661 . évi nagyszombati zsinat püspöki engedélyétől tette függővé .

Az egyházi közös liturgiáját sok helyen népszokások is kiegészítik .

Szokás pédáúl : adventi koszorú készítése , melyre négy gyertya van felerősítve . Az egymást követő vasárnapokon mindig egy gyertyával többet gyújtanak meg : ahogy közeledik a karácsony úgy lesz egyre világosabb .
Az első ilyen koszorút Johan Hinrich Winchern , az evangélikus szeretetszolgálat elindítója készítette . Az általa alapított szeretetotthonban fából készült koszorút készítettek  , melyre 23 gyertya került , ebből négy nagyobb vasárnapokat , a 19 kisebb a hétköznapokat szimbolizálta .
Manapság már csak négy gyertyát szokás a koszorúra tenni .

A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszínt kivételével lila.
Minden gyertya szímbólizál egy fogalmat : hit , remény , szeretet , öröm . Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak :

Ádám és Éva - mint akiknek elsőként ígérte meg  Isten a megváltást (hit)
zsidó nép      -
akinek megígérte , hogy közülük származik a Messiás (remény)
Keresztelő Szent János - aki hirdette Jézus eljövetelét , és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet)
Szűz Mária   - aki megszülte a Fiút (öröm-rózsaszínű gyertya )

Egy másik ilyen szímbólum a gyertyával díszített gyökér életfa jelentéssel .

Ugyancsak erre az időszakra esik több jeles nap , melynek népi hagyomány köre kisebb-nagyobb mértékben vallásos elemeket is tartalmaz .
( András , Borbála , Miklós , Luca )
Ekkor van a téli napforduló ideje is , amely a téli időszak vallásos mágikus népi szokás hagyományának nagy részén érezteti hatását .

Egyik népszokás Borbála napjához fűződik ez a Borbála ág vágása . A lányok december 4-én vízbe állítanak egy cseresznye , egy barack , egy orgona vagy egy mandulafa ágat , esetleg aranyesőt. Ha az ág kizöldül , az azt követő évben megkérik a lány kezét . Ha nem zöldül ki a leányzónak várnia kell még egy évet , hogy újra próbálkozhasson.


Szokás volt az adventi házikó készítése , ami kartonlappból készült , és annyi ablaka  volt , ahány napból állt az advent . Minden nap kinyitottunk egy újabb  ablakot , ahol az ablakok csokit rejtenek .

.Kovácsné Révész Zsuzsanna