Anyák napja

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az ÉDESANYÁKAT

Ezen a napon az anyaságot ünnepeljük, mindenki a saját vérmérséklete szerint. 
Itt szeretnék megosztani mindenkivel egy idézetet Mindszenty József édesanyák
iránti tisztelete és hazaszeretete,
 úgy gondolom érdemes elolvasni elgondolkodtató.


Magyarországon  1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

ANYÁK NAPJÁRA

Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot;
Aranynál is drágább vagy nekem,
Az Úrnak érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad:
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatod nem felejtem el:
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom mit szó sem mondhat el.

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.
/Gerzsenyi László/

 

 

 

Dsida Jenő
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat !
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat !
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban!-
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem-milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását- kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áld meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenő
Óda az édesanyámhoz

Dicsértessél ma Te is itt a földön,
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a lelked
s a földi szívek földig borulását
Te mindenkinél inkább megérdemled.
Nézem, látom a teltzsákú sok évet
és érzem: nekem már semmit sem hagy,
de büszke leszek mindéltemig arra,
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.
Te vagy az, aki mindenkinek ad,
a szenvedőknek virrasztást, vizet,
Te vagy, akinek mindenki adósa,
s akinek jóval senki sem fizet.
...Hadd legyek hát én az igazi zengő,
kis régi gyermek rombadőlt tanyán
és harsogjam el hozsannás hitemmel
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

http://forum.sanomabp.hu/forumkep/15/147543/411/12320020/2.jpg

Gerzsenyi Sándor
Édesanyámnak

Most egyre többet gondolok anyámra
Arra az áldott kedves földi szentre
Ki annyiszor könyörgött térdenállva
Áldást reám, a csintalan gyermekre.

Tudom, hogy most is gyakran száll imája
Az égbe értem .... Ó, te drága Asszony!
Legyen Tiéd jóságodért a hála.
A lábnyomodban is virág fakadjon.

És minden madár rólad énekeljen
És minden folyó a nevedet zúgja
Szívemből minden dallam útrakeljen
Szálljon reád, mint hálám koszorúja.

Anyám, rád gondolok: még sötét hajadra,
Dologtól durvult, mégis lágy kezedre,
Ajkadra amint féltőn csókját adja
S szeretve feddő, biztató szemedre.

Most látom, mennyit áldoztál értem,
Gyermekedért milyen nagyon sokat tettél
Hozzám mindvégig hű maradtál s érzem
Hogy most is úgy szeretsz ahogy szerettél.

Ezerszer megköszöntem már szívemben
Hogy annyit adtál értem önmagadból
Most is fogadd köszönetül e versem
Mindig szerető hálás fiadtól.

Petőfi Sándor
Füstbement terv

Egész úton- hazafelé-
Azon gondlkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szalad.

S a kis szobába toppanék...
Röpült felém anyám....
S én csüggtem ajkán...szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
Somogyi Gáborné
Anyám

Álmatlan, hosszú éjeken
Jó Anyám lelke van velem.
Szelíd keze homlokomon,
Nem töprengek a gondokon.
Felmelegít áldott szeme,
Átölel a szeretete.
Jöttem a világ végire,
De Ő mégis elér ide.
A léleknek nincsen határ,
Hová akar, ő odaszáll.
A léleknek mindent lehet,
Anyám, te igaz Szeretet.
Ma én nagyon boldog vagyok,
Itt vagy, boldogan adhatok.

 

Zenés összeállítás :

Úgy szeretném meghálálni

A régi ház körül

Mama ne sírj az Itenért

Édes kisfiam

Anyám te mindenem

Édesanyám, hallod a nótám

Édesanyám

Magyar nóták :

Édesanyám imakönyve

Édesanyám haja fehér mint a hó

Van egy ház a Tisza- parton

Édesanyám te jó asszony

Ez az ÉDESANYÁM  kedvence volt .

Darumadár fenn az égen
és még egy
Vándorfelhők fenn az égen

Révész Zsuzsanna