Az igazság tanúja volt egy erőszakos, hazugságra épített rendszerben - Mindszenty-mise Esztergomban

Országos zarándoklattal és ünnepi szentmisével emlékeztek Mindszenty bíboros születésének 120. évfordulójára az esztergomi bazilikában. A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros köszöntötte a  a zarándoklatra érkezett híveket, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait, a megjelent közjogi méltóságokat és a diplomáciai testület tagjait. A szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros bolognai érsek mondta. Beszédében Mindszenty bíborost az igazság „jelzőlámpásának" nevezte.

A megváltás eseményével az ember az apostoli igehirdetés által kerül kapcsolatba. Az Egyházban az apostoli igehirdetés és a szentségek által mindig újra megtörténik a megváltás eseménye, mivel az apostoli igehirdetés és a szentségek révén a feltámadt Úr mindig jelen van – kezdte beszédét a bolognai érsek. Isten Igéjének terjesztése, az apostoli igehirdetés azonban ellenkezést és üldözést támaszt azzal szemben, aki ezt végzi. Ez a sors várt Mindszenty bíborosra is, aki „azon emberek egyike volt, akik ‘bi rtokában voltak Jézus tanúságának”.

Ebből üldöztetés, bebörtönzés támadt egy olyan korban, és olyan szellemiségben, amely “a dialektikus és történelmi materializmusban öltött testet, tagdta az ember földön túli bármilyen célját, és amely radikális módon kizárta, hogy Isten jelen volna és cselekedne a világban. Isten Szolgája nem helyezett szembe ezzel a hatalommal mást, mint Jézus tanúságát, amelynek birtokában volt: annak tanúságát, hogy Isten az első. Ő volt az igazság „jelzőlámpása” – fogalmazott a bolognai érsek.

Mindszenty bíboros személye “állandó figyelmeztetés, hogy ne fordítsatok hátat a Szent Istvántól eredő nemzetetek keresztény hagyományának; hogy adjátok tovább nemzedékről nemzedékre történelmetek nagy eseményeit, közöttük Mindszenty bíboros vértanúságát” - kérte Caffarra bíboros. Hozzátette: az ő tanúságtétele ma is figyelmeztet bennünket: mert  bár az ateista kommunizmus mára már meghalt, nem kevésbé romboló az az ethosz, amelyet Nyugat-Európa épít és különböző módokon másokra kényszerít. Tudatában kell lennünk,  hogy vannak olyan erkölcsi igazságok és értékek, amelyekért készen kell lennünk akár az életünket is odaadni, mivel ha ezeket elárulja az ember vagy a nemzet, akkor önmagát árulja el.

Carlo Caffarra bíboros végül személyes emlékeit oszto tta meg a bazilikát megtöltő hívekkel: "Még gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Tökéletesen emlékszem rá, hogy édesapám folyton róla beszélt otthon, és úgy tartotta őt számon, mint a Krisztus iránti hűség példáját, és ekként állította őt elénk. Természetes tehát, hogy most meg vagyok hatva. Eminenciás Bíboros Úr nagy ajándékot adott nekem azzal, hogy itt imádkozhatok a XX. századi Egyház hite ezen vértanújának és hitvallójának a sírja fölött, aki a papság felé vezető első lépéseimet útmutatóként kísérte."

A szentmise végén Carlo Ca ffarra és Erdő Péter bíborosok,  és Püspöki Konferencia tagja Mindszenty bíboros sírjánál mondtak imát.

Magyar Kurír

Képek: Mudrák Attila

forrás: magyarkurir.hu