Húsvéti szentmisék a püspöki székhelyeken

Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye

A szentmiséket Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök mutatja be.

Nagycsütörtök
10 óra: krizmaszentelési szentmise – Debrecen, Szent Anna-székesegyház
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére – Szent Anna-székesegyház

Nagypéntek
17 óra: Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

Nagyszombat
20 óra: húsvéti vigília szertartása, kb 21.30 feltámadási körmenet – Debrecen-Szent Anna székesegyház

Húsvétvasárnap
18 óra: Debrecen, Szent Anna-székesegyház


Egri Főegyházmegye

Nagycsütörtök
9 óra: olajszentelési mise a bazilikában
18.30: utolsó vacsora miséje a bazilikában

Nagypéntek
18.30: nagypénteki szertartás a bazilikában

Nagyszombat
20 óra: nagyszombati feltámadási szentmise a bazilikában

Húsvétvasárnap
10 óra: húsvéti ünnepi szentmise a bazilikában


Esztergom–Budapesti Főegyházmegye

Nagycsütörtök
10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit.
18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását.

Nagypéntek
18 órakor Erdő Péter az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről.

Nagyszombat
18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-főpásztor, az esztergomi bazilikában Székely János segédpüspök vezetésével kezdődik a húsvéti vigília.

Húsvétvasárnap
10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.

Győri Egyházmegye

Pápai Lajos győri megyéspüspök húsvéti liturgikus programja a következőképen alakul:

Nagycsütörtök
9 óra: krizmaszentelési szentmise – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika
18 óra: az utolsó vacsora liturgiája – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika

Nagypéntek
15 óra: keresztút – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika
18 óra: nagypénteki liturgia – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika

Nagyszombat
22 óra: húsvét vigíliájának szertartása – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika

Húsvétvasárnap
10 óra: húsvéti szentmise – Győr, Nagyboldogasszony-bazilika

Hajdúdorogi Egyházmegye

Kocsis Fülöp püspök liturgikus programja a nagyhéten:

Nagycsütörtök
16-tól 18 óráig: nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával, antimenzion szentelés, lábmosás – Nyíregyháza
20-tól 23 óráig: nagypéntek reggeli istentisztelet az Úr szenvedéséről szóló 12 evangéliummal – Nyíregyháza

Nagypéntek
7.30–9.30: királyi imaórák – Nyíregyháza
17 órától 18.30-ig: nagy alkonyati istentisztelet, sírbatétel – Nyíregyháza
20 órától 21.30-ig kis esti zsolozsma, virrasztás – Nyíregyháza

Nagyszombat
7.30–9.30: reggeli istentisztelet a szentsírnál – Nyíregyháza
17-től 19 óráig: nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával – Nyíregyháza
23.30-tól 3 óráig: éjféli zsolozsma, feltámadási utrenye körmenettel, püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel – Nyíregyháza

Húsvétvasárnap
9-től 12 óráig: püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel – Hajdúdorog

Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye

Bábel Balázs érsek 2013. év húsvéthoz kötődő liturgiáinak rendje:

Nagycsütörtök
10 óra: nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmis a kecskeméti társszékesegyházban
A főpásztor a húsvéti liturgia keretében 18 órakor szentmisét mutat be a kalocsai Szent József (Zárda)-templomban.

Nagypéntek
15 óra: keresztút végez a kalocsai Szent József (Zárda)-templomban
A főpásztor 18 órakor végzi a nagypénteki liturgiát a kalocsai Szent József (Zárda)-templomban.

Nagyszombat
19 óra: nagyszombati vigíliai szentmise a kalocsai Szent József (Zárda)-templomban

Húsvétvasárnap
10 óra: húsvéti ünnepi szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda)-templomban

Kaposvári Egyházmegye

Nagycsütörtök
10 óra: krizmaszentelési mise – Kaposvár, székesegyház
18 óra: szentmise az utolsó vacsora tiszteletére

Nagypéntek
18 óra: nagypénteki liturgia

Nagyszombaton nem a megyéspüspök végzi a szentmisét

Húsvétvasárnap
10.30: Kaposvár, székesegyház

Húsvéthétfő
9 és 10.30: Nagykanizsa, Jézus Szíve-templom

Miskolci exarchatus

Nagycsütörtök
10 óra: Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével a székesegyházban – ezen a Szent Liturgián lesz az antimenzion szentelés és lábmosás szertartása is.
17 óra: a kínszenvedési evangéliumok szertartása

Nagypéntek
7 óra: királyi imaórák
17 óra: sírbatételi nagyvecsernye
20 óra: kis esti zsolozsma

Nagyszombat

7 óra: utrenye
10.30 óra: Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével – e liturgia keretében felnőttkeresztelést is végeznek
23.30: éjféli zsolozsma, éjfélkor a feltámadási szertartás, utána pászkaszentelés

Húsvétvasárnap
10 óra: püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel

Pannonhalmi Főapátság

Várszegi Asztrik főapát a húsvéti időszakban a következő szentmiséket mutatja be főcelebránsként a pannonhalmi bazilikában.

Nagycsütörtök
10 óra: szentmise krizmaszenteléssel
18 óra szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére

Nagyszombat
21.30: húsvéti vigília feltámadási körmenettel

Húsvétvasárnap
10 óra: ünnepi konventmise

Pécsi Egyházmegye

Nagycsütörtök
A 10 órakor kezdődő olajszentelési mise keretében kerül sor az egyházmegye papsága ígéreteinek megújítására. A Pécsi Bazilikában tartandó ünnepi szentmisét Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálja.
Az Utolsó Vacsora emlékére bemutatandó szentmise 18.00 órakor veszi kezdetét.

Nagypéntek
Urunk szenvedésének ünnepén 18 órai kezdettel kerül sor a nagypénteki liturgia szertartására a Pécsi Székesegyházban

Nagyszombat
A húsvéti vigília szertartása 20 órakor kezdődik

Húsvétvasárnap
Urunk Feltámadásának ünnepén 11 órai kezdettel mutat be ünnepi szentmisét a megyéspüspök a Pécsi Bazilikában

Szeged–Csanádi Egyházmegye

Nagycsütörtök
10 óra: olajszentelési püspöki szentmise az egyházmegye papságának részvételével (a krizma, a keresztelendők és a betegek olajának megáldása illetve a papi ígéretek megújítása)
18 óra: az utolsó vacsora emlékmiséje
22 óráig virrasztás a Mária-kápolnában

Nagypéntek
– egész nap gyónási lehetőség a Dómban
9 óra: énekes zsolozsma
16 óra: keresztút a szeminárium növendékeinek vezetésével
17 óra: nagypénteki szertartás, passió
20 óráig virrasztás a Szentsírnál

Nagyszombat
9 óra: énekes zsolozsma
20 óra: húsvéti vigíliai szertartás (húsvéti gyertya meggyújtása, igeliturgia, a keresztségi fogadalmak megújítása, az Eukarisztia liturgiája) majd körmenet a Dóm téren.

Húsvétvasárnap
szentmisék: 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
10 óra: ünnepi püspöki szentmise

Húsvéthétfő
szentmisék 10 és 18 órakor

Székesfehérvári Egyházmegye

Nagycsütörtök
A Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen egyházmegyénk minden papja részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.
A Székesegyházban 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.

Nagypéntek
A Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.
A Székesegyházban 18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.

Nagyszombat
A Székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet a megyés püspökcelebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.

Húsvétvasárnap
A Székesegyházban 10.30-kor a megyésfőpásztor tart szentmisét Urunk feltámadásának ünnepén.

Szombathelyi Egyházmegye

Nagycsütörtök
10 óra: nagycsütörtöki olajszentelési szentmise
18 óra: püspöki mise az utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek
8 óra: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret
15 óra: püspöki liturgia Urunk halálának emlékére

Nagyszombat
8 óra: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret
9 óra: húsvéti vigília

Húsvétvasárnap
10 óra: püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén

Váci Egyházmegye

Nagycsütörtök
10 óra: olajszentelési szentmise – székesegyház
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére – székesegyház

Nagypéntek
15 óra: keresztút a váci Kálvárián
18 óra: nagypénteki szertartás, kereszthódolat, passió – székesegyház

Nagyszombat
20.30: húsvét vigíliája – székesegyház

Húsvétvasárnap
10 óra: szentmise, körmenet – székesegyház

Veszprémi Főegyházmegye

Márfi Gyula érsek az alábbi időpontokban tart szentmiséket a Szent Mihály-Bazilikában:

Nagycsütörtök
10 óra: krizmamise
19 óra: szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés
22:00 óráig virrasztás

Nagypéntek
15 óra: keresztúti ájtatosság
19:00 passió, csonka szentmise, Szent Sír nyitása

Nagyszombat
19 órakor kezdődik a vigília szertartása, katekumenek keresztelése, a szentmise után
kb. 20:30-kor körmenet és ételszentelés

Húsvétvasárnap
10:30-kor érseki asszisztenciás szentmise

MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír

forrás: magyarkurir.hu