Idézetek,bölcsességek,

A vízhordó

Kínában egy vízhordozónak volt 2 nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment, minden nap -a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta a dolgát, de a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott teljesíteni.
A két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót meglátni másokban. " A kultúra nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz"

(Paul Klee)


Seneca:
"A bölcsek boldogsága
Minek töröd a fejed azon, ami megtör-
ténhet veled? Meglehet, hogy meg sem
történik. Tűzvészre gondolok, házad
összeroskadására, csupa olyasmire,
amelybe beleeshetsz, s nem pedig be-
lecsalogatnak. Inkább a csapdákra figyelj,
azokra, amelyek orvul leselkednek rád...
Mikor attól remegsz, hogy az em-
berek veszélyt hozhatnak rád, gondolj
arra, hogy mivel tartozol nekik. MéItó-
képpen élj, hogy méltóképpen ítéltess.
Ne tégy semmit mások kárára, örülj
mások szerencséjének, indítson meg az
elesettek balsorsa, és mindig tartogass
egy könnycseppet a szívedben az arra
rászorulóknak. Ne feledd: emberhez
méltóan kell élned, hogy méltó légy e
magas cím viselésére...
Hívd segítőtársul a bölcsességet. Ha
a tógájába burkolózol, megóv a bajoktól,
szentélyében biztonsagra Ielsz. Csak azok
lökdösik egymást, akik ugyanazon az
úton járnak. A bölcs sohasem kérkedik,
sok emberre hozott már veszélyt a
dölyfös lélek. EIűzi önmagától a bűnt, és
másnak sem rója fel. Nem rémül meg a
világi erkölcsök Iáttán, és nem kárhoz-
tatja mások cselekedeteit. A kárhozat
veszedelmes. Élj nemes szívvel, és ítélj
egyenes Iélekkel! Parádé nélkül, gyű-
lölködés nélkül élni — Ime: tiéd a boldog
élet."


Kodály Zoltáné:

"Európa nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk őket, hanem mit hoztunk magunkkal."

"Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra-meg újra meg nem szerzi magának."

"Az idő és a nép dönti el, hogy mit érünk."

A gyermekeknek a legjobb is csak éppenhogy elég jó."

"Minél hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és boldogabb lesz a felnőtt élete."

"Hétköznap európaiak vagyunk, hogy vasárnap önmagunk lehessünk."

"Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg." /1965./


A szarvas a forrásnál és az oroszlán

Szomjúságtól hajtva a szarvas egy forráshoz érkezett. Amint ivott, a vízben meglátta saját képmását. Büszkeség fogta el, ha szarvai nagyságát és tarka színét látta, ellenben szégyellte magát amiatt, hogy lábai vékonyak és gyengék. Mialatt így elmélkedett, megjelent az oroszlán, és űzőbe vette. Futásnak eredt, és az oroszlánt jóval megelőzte. A szarvasok ereje ugyanis a lábukban, az oroszlánoké a szívükben van. Mindaddig, míg a mező kopár volt, az előnyt megtartva menekült, mihelyt azonban erdős helyre érkezett, az történt, hogy szarvai beleakadtak az ágakba, s minthogy emiatt futni nem tudott, az oroszlán megfogta. Már-már kiadta a lelkét, amikor így szólt magában: "Én nyomorult, akikről azt tartottam, hogy elárulnak, azok által megmenekültem, de akikben leginkább bíztam, azok által pusztulok el."

Tanulság:

Ugyanígy a veszedelemben megmentőink gyakran azok a barátaink, akikre gyanakodtunk, akikben pedig megbíztunk, elárulnak.


Az igazi erkölcsösség nem abból áll, hogy a kitaposott ösvényen haladunk, hanem abból, hogy saját magunk megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb helyes utat, amit aztán elszánt módon követünk." /Gandhi/

 


A fiatalság olyan, mint a tavasz, amelyre inkább a csípős szél, mint a gyenge fuvallat jellemző...
Az ősz érettebb évszak. Amit elvesztünk a virágokban, visszanyerjük a gyümölcsökben." /Samuel Butler/

 


"Ahogy továbbra is elfogadod a dolgokat, melyeken nem tudsz változtatni, és változtatsz azokon, amiken tudsz, Te magad is csodálatos módon változol... Csodákat viszel végbe, minden nap egyet." /Andrew Matthews/


Ha nem haragszik, minden ember okosabb" (Euripidész)

 


" Egy ember nagyon haragudott a rókára, mert kárt okozott neki.

Miután megfogta, hogy nagy bosszút álljon rajta, farkára olajjal átitatott kócot kötött és meggyújtotta.
Az isten azonban a rókát annak a földjére vezette, aki őt így eresztette el. Éppen aratás ideje volt. Az ember siránkozva követte a rókát, mert semmit sem arathatott.

A mese azt mutatja, hogy szelídnek kell lennünk és nem szabad indulatoskodnunk. A haragból ugyanis gyakran éppen azokat éri el a legnagyobb kár, akik hamar felmérgelődnek."
(Aiszóposz)

 


"Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, mint semmit"

( Seneca)

 


"Mit nem tudsz, mástól kérdezve tanulni ne szégyelld:
Tudni derék valamit, hiba mit sem akarni tanulni."
Cató)


"Bölcs ember az ki másoktól tanulni tud,
és semmi húrt meg nem feszít túlságosan."
(Szophoklész)


Az asszony és a tyúk

Egy özvegyasszonynak volt egy tyúkja, mely mindennap tojt egy tojást. Mivel azt gondolta, ha több árpát dob neki, akkor majd naponként kétszer tojik, ezt is cselekedte. A tyúk azonban meghízott, és naponta még egyszer sem tudott tojni.

Tanulság:

A mese azt mutatja, hogy akik kapzsiságból többre vágynak, még azt is elveszítik, amijük van.

 


A házban levő gida és a farkas

Egy gida a házból meglátta, hogy a farkas elment a ház mellett, és szidni meg gúnyolni kezdte. A farkas azonban így szólt: "Hé, fickó, nem te sértegetsz engem, hanem a hely."

Tanulság:

A mese azt mutatja, hogy gyakran a hely és az idő is bátorságot ad a hatalmasok ellen.


"Két tényezője van a győzelemnek: bátorság az ellenséggel szemben és
barátainktól való félelem, hogy rútúl szégyent vallunk előttük" (Platón)

" Aki..... szívesen ízlel meg mindent tudományt, örömest fordul a tanulmányok felé, sőt ebben telhetetlen, azt joggal vevezhetjük bölcsességszeretőnek." (Platón)

"Két tényezője van a győzelemnek: bátorság az ellenséggel szemben és
barátainktól való félelem, hogy rútúl szégyent vallunk előttük" (Platón)

" Aki..... szívesen ízlel meg mindent tudományt, örömest fordul a tanulmányok felé, sőt ebben telhetetlen, azt joggal vevezhetjük bölcsességszeretőnek." (Platón)


Oh balgatag, ki a hatalmat és a vagyont a jó barátnál boldogítóbbnak hiszi!" (Euripidész)

 


"Néha, mikor győznél, engedd társadnak a pálmát,
Mert a szíves figyelem lekötendi örökre barátid." (Cato)


Arisztotelész gyakran "szokta mondani barátainak és tanítványainak, amikor a szabad ég alatt társalogtak: Az arc az őt körülvevő levegőtől nyeri a fényét, a lélek pedig a műveltségtől." (Diogenész Laertiosz)

 


"A műveltség az ifjaknak fegyelmező erő, az öregeknek vigasz, a szegényeknek gazdagság, a gazdagoknak ékesség" (Szinópéi Diogenész)


"Száműzd agyadból az idegeskedést sok munkával.
Az elfoglaltság a legjobb módszer az aggodalom gyógyítására"

"Ne utánozz másokat. Találd meg önmagadat és légy önmagad, mert "az irígység tudatlanság", az "utánzás öngyilkosság"

"Feledkezzünk el saját boldogtalanságunkról - igyekezzünk másoknak egy kis boldogságot szerezni. "Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb."

Mindhárom módszer: (Dale Carnegie)


"Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. ... Változtasd örömmé mások bánatát, s hitté a reményvesztettséget." Tatiosz ...
"Sose add fel. Bármi történjék is, ne add fel. Erősítsd meg szíved. Országodban túl sok energiát fordítanak az ész fejlesztésére, ahelyett, hogy szívüket edzenék. Légy együtt érző, a barátaidon kívül mindenki mással is. Légy együtt érző, dolgozz lelked és egyben a világ békéjéért. Dolgozz a békéért, és hallgass rám: sose add fel. Nem számít mi folyik körülötted, nem számít mi történik, sose add fel." Tenzin Gjaco


"Más ha dícsér, te maradj szigorú bírája magadnak: Mit te magad SE hiszel, sose hidd másnak se magadról" (Cato)


"Minden művészet a természet utánzása" (Seneca)

 


"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, amiben gyönyörködik" (Platón)

 


"A pihenés irodalom nélkül egyenlő a halállal és az élő ember eltemetésével" (Seneca)

 


"Minden egyes lekialkatnak saját külön elképzelése van arról, hogy mi szép és mi a kelemes" (Arisztotelész)

 


"Azért nem írok verset, mert amilyet szeretnék, nem tudok, amilyt tudok, nem akarok" (Rhetorica ad Herennium)


Az őszinteség a legszebb elveszett művészet.
/Mark Twain/


Diogenész és a kopasz

Diogenész, a cinikus filozófus ezeket mondotta egy kopasznak, aki sértegette őt: "Én nem bántalak, Isten ments, ellenkezőleg, a hajadat dícsérem, hogy elhagyta a gonosz koponyád."

Thoreau

A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik.

Semmiféle módszer vagy tudomány nem pótolhatja az örökké éber figyelmet.

Mommsen

A hőst a kalandortól annak belátása különbözteti meg, hogy mi lehetséges és mi lehetetlen.

Layard

Megfelelő embert a megfelelő helyre.


Az üszőborjú és az ökör

Egy üszőborjú meglátta az ökröt, amint kitartóan dolgozott, és fáradtsága miatt szerencsétlennek mondotta. De éppen ünnep következett, az ökröt kifogták a járomból, az üszőt pedig megfogták, és feláldozták. Ezt látva az ökör nevetve így szólt hozzá: "Üsző, azért henyélhettél, mert minél előbb fel akartak áldozni."

Tanulság:

A mese azt mutatja, hogya henyélőket veszély fenyegeti.


A rák meg az anyja

"Ne járj görbén! - mondotta a ráknak az anyja. - Oldaladat se dörzsöld a nedves kőhöz." "Anyám - válaszolt a rák -, ha engem tanítani akarsz, TE járj egyenesen, és téged figyelve, buzgón követlek."

Tanulság:

A mese azt mutatja, hogy akik másokat korholnak, úgy illik, hogy azok élete és járása egyenes legyen, és csak azután tanítsanak hozzájuk hasonlókat.


Mese egy asszonyról és a virágokról

Volt egyszer egy asszony, aki folyton csodálkozott. Ha bármi érdekes történt a világban, összecsapta a kezét.
– Nahát! – kiáltotta, és elkerekedtek gyönyörű szemei.
Kertje is volt azonkívül annak az asszonynak, ahol csodaszép virágokat termesztett. Sokszor átmásztam a kerítésen és összeloptam egy csokorra valót. Nem adtam én azt oda senkinek, hanem otthon nézegettem és szaglásztam, ha utolért a szomorúság.
Egyszer, ahogy járom a mezőt, elébem került egy virág, olyan amilyet még sohasem láttam. Féltem leszakítani, ezért kiástam gyökerestül, és elvittem annak az asszonynak.
– Tessék – mondtam neki –, ezt az ellopott virágokért hoztam cserébe.
Erre összecsapta kezét.
– Nahát! – kiáltotta, és elkerekedtek gyönyörű szemei – Pedig én azt hittem, hogy ajándékba adtam őket.


Teréz anya: NEM FONTOS

Az ember érthetetlen, logikátlan és önző.
NEM FONTOS, SZERESD ŐT!
Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!
Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra, és őszinte ellenségekre lelsz.
NEM FONTOS, VALÓSíTSD MEG CÉLJAIDAT!
A jót, amit ma teszel, holnapra elfelejtik.
NEM FONTOS, TÉGY JÓT!
A tisztesség és az őszinteség sebezhetővé tesz.
NEM FONTOS, LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél, egy perc alatt romba dőlhet.
NEM FONTOS, ALKOSS!
Pórul járhatsz, ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS, SEGÍTS NEKIK!

A legjobbat adod magadból, és verés a köszönet.
NEM FONTOS, ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!


Albert EINSTEINN :

Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét.

Isten nem kockázik!

Isten titokzatos ugyan, de semmiképpen nem rosszindulatú!

Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.

A legfontosabb: nem szabad abbahagyni a kérdezést.

Ne úgy gondolj tanulmányaidra mint kötelességre, hanem mint irigylésre méltó lehetőségre. Megismerni a szellem felszabadító erejét, a saját kedvedre és a közösség hasznára, melyhez későbbi munkád is tartozik.

Ha a tények nem igazolják az elméletet, változtasd meg - a tényeket.

Azt nem tudom, hogy a Harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel.

Csak két dolog végtelen: a Világegyetem és az emberi butaság, bár az elsőben nem vagyok egészen biztos.

A kérdés, ami néha elbizonytalanít: én vagyok őrült, vagy mindenki más?

Az, aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.

Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.

A világban az a legérthetetlenebb, hogy megérthető.

Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.

A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó.

A tudomány, a hétköznapi gondolkodás kifinomultabb formája.


Az oroszlán és a nyúl

Az oroszlán alvó nyúlra bukkant, és meg akarta enni. Közben megpillantott egy arra járó szarvast, mire a nyulat otthagyta, és azt vette üldözőbe. A nyúl a zajra felébredt, és elmenekült. Az oroszlán sokáig üldözte a szarvast, de mivel megfogni nem tudta, visszatért a nyúlhoz. Látva, hogy az is elszaladt, így szólt: "Hát én méltán megjártam, mert többre becsülve a remény nyújtotta jobbat, elszalasztottam a kezemben lévő zsákmányt."

Tanulság:

Hasonlóképpen egyesek, akik nem érik be a szerényebb nyereséggel, mialatt szebb remények után futkosnak, észre sem veszik, és azt is elvesztik, ami a kezükben van.


El Mahdi a bölcs azt állitotta,, hogy akár segitünk valakin, akár nem, teljesen mindegy.az emberben van valami amitől nem hagy magán segiteni. Be is bizonyította.Azt mondta tanítványainak hívjátok ide Juszufot, a falu legpechesebb emberét akinek soha semmi nem sikerül.A falut széles folyó választotta el El Mahdi sátrátólA.bölcs egy zsák aranyat tett a híd közepére, és várta Juszufot, aki hamarosan fel is tünt. Jött vídáman, és megállt a bölcs előtt. A bölcs megkérdezte mit láttál a hídon
-Juszuf-semmit
-bölcs- hogy létezik ez ?
-Juszuf- amikor az első deszkára léptem ,az jutott eszembe milyen mulatságos lenne ha csukott szemmel mennék át, és becsuktam a szememet.
Az ember magában hordozza üdvének, és szerencsétlenségének magját
Menny és pokol bennünk van.Bármi történik, miattunk történik igy . A külső ok másodlagos,a a benső ok az elsődleges.Amíg ezt nem értitek meg, rabok maradtok,, nincs megszabadulás-mondta a bölcs a tanitványainak.
Nekem nagyon tetszik ez a tanmese


Dag Hammarskjold idézet :

"Az élet csak annyi kitartást követel tőlünk,
Amennyinek birtokában vagyunk.
Egyetlen hőstett létezik -
Ha nem futamodunk meg."

 


Robert Frost

"A bajból leggyorsabban úgy jutunk ki,
ha egyenesen keresztülvágunk rajta.


 

A BÖLCS EMBER

Egy 92 éves bácsika tanácsa:

"A boldogság az mindentől független dolog. Attól, hogy valami tetszik-e vagy nem, az attól függ, ahogy én azt látni akarom.
A döntésemet minden reggel az ébredésnél hozom.
Dönthetek úgy, hogy a napomat az ágyban töltöm, és számolom, hány testrészem nem működik, mely részeim fájnak, vagy köszönetet mondhatok az égnek a testrészeimért, melyek jól működnek.
Minden nap egy ajándék, ha ki tudom nyitni a szemem, az új napra koncentrálok, a szép emlékekre, melyeket életem során gyűjtöttem össze.

Az öregség az olyan, mint a bankszámlád. Azt veszed le, amit összegyűjtöttél.
Ezért az én tanácsom, hogy sok-sok boldogságot és szépet rakjál félre emlékeid bankszámlájára.
Köszönöm, hogy hozzájárultál a bankszámlámhoz, ahová még tovább gyűjtögetek.
Emlékezz ezekre az egyszerű gondolatokra ahhoz, hogy boldog legyél:

1. Szabadulj meg a gyűlölettől
2. Szabadulj meg az aggodalmaktól
3. Élj egyszerűen
4. Adjál többet
5. Várj kevesebbet"


 

,,Ábrándozás az élet megrontója."
,,Két lovat nem lehet egyszerre megülni."
,,Az igazság útja egyenes, a hazugságé rögös"
,,Minden ember annyit ér, amennyire tartja magát."
,,Nem az az ember bölcs, aki annak tartja magát, hanem akit mások annak tartanak."
,,Tévedni emberi dolog"


A FÉNYRŐL:

"A napfény nem a tiétek, és nem is az enyém. Ez az élet-energia forrása, amelyen mindannyian osztozunk." /Krishnamurti/

Az álom olyan, mint a FÉNY, ami magához hív és ragad. Kövesd álmaidat oda, ahová igazán szeretnél eljutni." /Ismeretlen szerző/

"Amikor az emberek magukhoz veszik a fényt, az a bensőjükből ragyog elő. Így ismerhetjük meg egymást, amint a sötétben botorkálunk, anélkül, hogy kezünkkel kellene egymás arcát kitapogatnunk, vagy be kellene furakodnunk egymás szívébe." /Albert Schweitzer/


Mese:

„Egy ember egyszer az erdőben járt. Útközben látott egy rókát, aki elvesztette a lábait. Az ember csodálkozott. Hogyan maradhatott életben így ez az állat? Akkor meglátott egy tigrist. Egy széttépett vad volt nála. Mivel már teleette magát, a maradékot meghagyta a rókának. Másnap Isten a rókát megint csak a tigris segítségével táplálta. Az ember elámult. Milyen jó az Isten, s ezt mondta magában: Magam is így teszek: letelepszem egy sarokba és rábízom magamat az Úrra. Ő majd ellát mindazzal, amire csak szükségem van.
Így is tett jó pár napon át, de semmi sem történt. Már - már a halál kerülgette szegény fickót, amikor egy hangot hallott: Idefigyelj Te, azon a téves úton! Nyisd meg szemed az igazság előtt! A tigris példáját kövesd, ne a nyomorék róka legyen példaképed!

Találkoztam az utcán egy fagyoskodó kislánnyal. Vékony ruhácskában didergett. Semmi reménye nem volt, hogy meleg ételhez jusson. Dühösen azt mondtam Istennek: Hogyan engedhetted ezt meg? Miért nem teszel ez ellen? Isten egy ideig semmit sem szólt, aztán éjszaka egyszer csak ezt mondta:
Igenis tettem ellene valamit. MEGTEREMTETTELEK - T É G E D!


művészetek

"Nem mindenki lehet Raffaello, csak az, akiben egy Raffaello rejtőzik, viszont azok közül, akikben egy Raffaello rejtőzik, nem mindenkiből lesz Raffaello." "Karl Marx/


"Az igazán tehetséges növendék tanításának lényege, hogy ne mi mondjuk meg neki az adott probléma helyes megoldását, hanem okosan tereljük arrafelé, hogy rájöjjön a helyes megoldásra. Ne aggódjunk, ha néha tévúton jár is, előbb utóbb megtalálja a helyes utat. Időnként hagyjuk őt bemenni az útvesztőbe is, aztán nyugodtan várakozzunk a kijáratnál, ahol biztosan hamarosan meg fog jelenni. Ezért IGAZI tehetség."
/Egy zenepedagógus tapasztalatai/

"Az emberi tehetség a legfontosabb természeti kincsünk, a kivételes tálentumok pedig a legértékesebb társadalmi tünemények."
/Dr. Czeizel Endre genetikus professzor/

"Szerintem az irodalomnak nagy átka, hogy le kell fordítani más nyelvekre; a zenének vagy a képzőművészetnek viszont óriási előnye, hogy nem kell, az országhatárok ezekre a művészetekre nem érvényesek."
/Schiff András zongoraművész/

"A zene az egyetlen világnyelv, amelyet nem kell lefordítani, itt lélek szól a lélekhez." /Auerbach/

"Bár minden ember az lenne, aminek látszik; vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem." /Shakespeare/

"Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne." /Goethe/

"Bizonyos koron felül már nem az a fontos, mit mondanak az emberről, hanem hogy ő mit tart saját magáról. Legbelül, négyszemközt saját magával, ott, ahol semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot..." /Rónay György/

"Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: én nem olyan vagyok. De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál." /Prisrin/


"Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet, amilyenek valóban vagyunk, arról senki sem." /Voltaire/


Dalcsev

Akinek családja van, annak búcsút kell vennie a büszkeségétől.

Aki a tökéletességre törekszik, az arra van kárhoztatva, hogy csupán töredékeket alkosson.


MOSOLY
Egy mosoly semmibe sem kerül, de nagyon sokat ad.
Gazdagítja azt, aki kapja anélkül, hogy szegényebbé tenné azt, aki adja.
Csak egy percet vesz igénybe, de az emléke lehet, hogy örökké tart.
Egy mosoly az otthonba boldogságot hoz, az üzletben elősegíti a népszerűséget, és a barátságot megerősíti.
Pihenést ad a fáradtnak, vidámságot a bátortalannak, napfényt a szomorúnak és a gondok legjobb ellenszere.
Néhány ember fáradt ahhoz, hogy mosolyt adjon.
Adjunk neki, mert senkinek sincs olyan nagy szüksége egy mosolyra, mint annak, aki már nem tudja azt adni.


barátság:

"A barátság nem létszükséglet, mint ahogy nem az a filkozófia és a művészet sem. Értéktelen a létfenntartás szempontjából, ugyanakkor egyike azon dolgoknak, melyek értelmet adnak a létfenntartásnak."
/C. S. Lewis/

"Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul."
/Alban Goodier/

"Ne tartogasd dícsérő szavad, melyeket barátaidnak szánsz, míg azok csak meg nem halnak. Ne a fejfájukra vésd fel őket, inkább mondd el nekik életükben."
/Anna Cummins/


Az igazi egészség és boldogság útja a megbocsátás. Ha nem ítélkezünk, elengedjük a múltat, és jövőnket megszabadítjuk a félelemtől. Ha így teszünk, meglátjuk, hogy mindenki a tanítónk, és hogy minden pillanat újabb lehetőség a boldogságban, békében, szeretetben való gyarapodásra.
Gerald G. Jampolsky


Az állat önzetlen és önfeláldozó. Szeretetében van valami, ami szíven ragadja azt, akinek gyakran van alkalma az ember könnyelmű barátságával és nyomorúságos hűségével találkozni.
Edgar Allan Poe


"Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek" ( Kemény Zsigmond)

 


" A nyughatatlanság nem más, mint önmagunkban való kétségbeesett keresése valaminek, amit talán sosem ismertünk, ismerhetünk meg"

" Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek" (Csokonay Vitéz M.)

 


" Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, rá fogsz jönni arra, hogy a pénzt nem lehet megenni" ( indián mondás )

 


" A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória" (Albert
Schweitzer)

 


" Aki kapni akar, tanuljon meg adni". (Lao-ce)


Képesnek lenni arra, hogy örömet találjunk mások örömében: ez a boldogság titka.


"A természet varázsát

ontja bőven:

a fűben, a fában

és a kőben.

Ó, nincs a földön

oly silány anyag,

mely így vagy úgy

ne szolgálná javad."

/Shakespeare/


Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi lénnyel. Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt." /Albert Schweitzer/


 

"Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene." /Seneca/