IX.ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE

A HAGYOMÁNYOK HÁZA

és a

KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

meghirdeti a

 

IX. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZATOT

 

A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

 

Tárgyköre:

  • népi bútorműves, festettbútor-készítő, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, hordókészítő, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek
  • vessző- és gyékényfonás, szalmaedények;
  • népi öltözet kiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő,   papucskészítő, bocskoros,csizmadia;
  • a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó alkotások: népi hangszer, tojásfestés, stb.

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja. A pályázatot a Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad.

A tárgyankénti 800.- Ft-os zsűridíjat csekken kell befizetni, és jelentkezéskor az igazoló szelvényt, vagy fénymásolatát mellékelni. (Csekk Budapesten a Hagyományok Házában és Kecskeméten a Népi Iparművészeti Gyűjteményben szerezhető be.)

 

Pályázni csak új alkotásokkal lehet, maximum 5 önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy a népi iparművészeti zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

 

A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint ki kell tölteni a mellékelt adatlapot, s azzal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat. Csak személyes átvételre van lehetőség, 2009. május 7-9-ig 10-16 óra között a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben. (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.)

 

A pályázat anyagából a kiíró intézmények kiállítást rendeznek a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben.

 

A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására 2009. június 5-én 14 órakor kerül sor a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A kiállítás 2009. augusztus végéig tart nyitva. A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el.


A pályázattal kapcsolatos további információ:

 

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya

Csákányi  Zoltán

(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. Tel.: 201-8734)

 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

(6000 Kecskemét, Serfőző u. 19. Tel.: 76/327-203, 76/506-108)

nim01  @ citromail.hu

muzeum.  nepiipar @freemail.hu