Katolikus szertartás szerint kísérték utolsó útjára Mádl Ferencet

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek engesztelő szentmisét celebrált Mádl Ferenc volt államfő búcsúztatása alkalmából a Szent István-bazilikában. Mádl Ferenc, aki 2000 és 2005 között volt Magyarország köztársasági elnöke, május 29-én, életének 81. évében hunyt el. A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben temették el.

 

A volt köztársasági elnök temetésén felesége, Mádl Dalma, gyermekei és családjának más tagjai mellett magyar és külföldi politikusok is részt vettek. Mádl Ferenc búcsúztatásán jelen volt Schmitt Pál jelenlegi, Göncz Árpád és Sólyom László volt államfő, Orbán Viktor jelenlegi, valamint Boross Péter és Medgyessy Péter egykori kormányfő. Az Orbán-kormány több tagja, valamint Kövér László házelnök is a vendégek között foglalt helyet.  A gyászolók között volt Rudolf Schuster volt szlovák, Emil Constantinescu egykori román, Aleksander Kwasnieski volt lengyel, valamint Stipe Mesic korábbi horvát államfő is. A gyászszertartáson Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megjelent.

Az első búcsúztató beszédet Schmitt Pál mondta, aki erős jellemű emberként jellemezte elhunyt elődjét. A köztársasági elnök azt mondta, hogy Mádl Ferenc azok közé tartozott, akik a saját sorsukon túl egy nemzetnek adnak belső tartást, jövőt remélő szilárdságot. A néhai államfő ilyen erős jellemű ember volt, aki műveltségével, erkölcsi nagyságával, szolgálatkész életével állandóságot tudott teremteni maga körül: az értékek bizonyosságát – jelentette ki Schmitt Pál.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja a ravatalnál arról beszélt, hogy Mádl Ferenc a szelíd erő politikusa volt, az átfogó műveltségből, felelős mérlegelésből, a hivatás iránti alázatból, évtizedes külföldi és hazai tapasztalatokból, jóakaratból és szeretetből építkező szelíd erőé. Király Miklós szerint ezért is tudta Mádl Ferenc egész nemzetét hitelesen képviselni államfőként.

 

 

Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele kiemelte, hogy a néhai államfő szerette az igazságot, távol állt tőle a gonoszság. Tudta, hogy mennyire fontos a család, az otthon, a testvérek. Tudta, hogy mit jelent elfogadni a másik embert, valamint hogy európai látókörre van szükség, és biztos ismeretekre.

Ezt követően Mádl Ferenc koporsóját a sírhoz vitték, ahol Granasztói György történész arról beszélt, hogy a volt államfő igazodási pont volt, ezért ragaszkodnak hozzá olyan sokan az országban. Szavai szerint Mádl Ferencet a hitén is alapuló jósága és erkölcsisége, nagy tudása, kritikus intelligenciája tette tekintéllyé, igazodási ponttá.

Jelenits István piarista szerzetes a sírhely mellett állva azt hangsúlyozta: Mádl Ferencet magáénak érezhette az egész ország, amelynek néhány éven át első embere volt. Különös felelősségtudattal figyelt a legszegényebbekre, nemzetközi kapcsolataink alakításában a béke útját járta, építette. „Jogász lett egy olyan korban, amelyben már-már megrendült a bizalmunk a jog és a közélet tisztasága iránt. Ő visszaszerezte a devalválódott szavak, értékek becsületét” - mondta a szerzetes.

Mádl Ferenc koporsóját a honvéd díszzászlóalj három sortüze után eresztették le a sírba, majd a szertartás végén gyászzene mellett helyezték el az emlékezés koszorúit a hanton. A volt köztársasági elnököt a katolikus egyház szertartása szerint búcsúztatták. A temetésen, amely nem volt sajtónyilvános, több mint ezren vettek részt.

Mádl Ferenc családja korábban azt kérte a megemlékezőktől, hogy tekintsenek el a temetés utáni részvétnyilvánítástól, és a virágra, koszorúra szánt összeget - lehetőség szerint - a kis falvakból származó, tehetséges tanulókat segítő Istenadta Tehetség Alapítvány támogatására ajánlják fel. Az alapítványt Mádl Dalma hozta létre 2005-ben.

A Szent István-bazilikában tartott zártkörű gyászmisét a hívek a bazilika előtti téren, kivetítőkön követhették nyomon, este nyolctól. A szertartást a Duna tévé közvetítette. Mádl Ferenc életének legfőbb értékeként ismerte el Istent és a szolidáris szeretetet az emberek iránt – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Hozzátette:  Mádl Ferenc „ott volt, ha népünket baj érte vagy katasztrófa sújtotta. Dalma asszonnyal együtt részt vett a legfontosabb jótékonysági akciókban, személyes figyelemmel volt a rászoruló emberek iránt.” Nemcsak az érző szív, hanem az igazság iránt elkötelezett értelem is jellemezte. Tudományos munkájában, felelős politikai döntéseiben sokszor érezhettük, hogy nem pusztán valamilyen érdeket szolgálnak állásfoglalásai, hanem a szakmai tisztesség, a jogszerűség, sőt az igazságosság keresése vezeti.

A bíboros hangsúlyozta: „nagyon fontos dolog az, ha egy ország vezetőit és lakóit összekapcsolja a törvényesség, a polgári együvé tartozás, az emberi, kulturális értékek tisztelete. De egészen különleges élmény, amikor együtt imádkozhatunk Isten színe előtt azzal az emberrel, aki a modern világ szabályai szerint népünk legfőbb képviselője.” „Ha első királyunkat, Szent Istvánt ünnepeltük, vagy közös örömökben és gondokban fordult Istenhez hívő közösségünk, MádlFerenc köztünk volt, példamutató módon, hívő emberként vett részt a szertartásokon”.

A bíboros kiemelte, hogy a földi halállal nem semmisülünk meg. Arról is beszélt, hogy a keresztényi bizalom az ember életében óriási erő, amely értelmessé, és földi életünk határain túl, annál nagyobb távlatban is értékessé, eredményessé teheti minden igyekezetünket. Ha lehetséges ez a bizalom egy család életében, lehetséges a nagyobb közösségek életében is.

A gyászmisén Mádl Dalma és a gyászoló család tagjai mellett megjelent Schmitt Pál jelenlegi és Sólyom László volt köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés, Baka András, a Legfelsőbb Bíróság és Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Semjén Zsolt és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettesek, Martonyi János külügyminiszter, Polt Péter legfőbb ügyész és a diplomáciai testület több tagja is. A szertartást Erdő Péter a katolikus püspöki kar több tagjával együtt mutatta be.

 

forrás: magyarkurir.hu