Márton nap

Márton nap

november 11.

Szent Márton Gallia nemzeti szentje , Pannóniában Sabaria városában született 316-ban vagy 317-ben .A középkor legnépszerűbb szentje volt , kultusza hazánkban is virágzott . A legenda úgy tartja , Szent Márton alázatból ki akart térni püspökké választása elől , a ludak ólába rejtőzködött de azok gágogásukkal elárulták .

Emlékét helységnevek , imák és oltárképek egyaránt őrzik .

A krónikák szerint Szent Márton napja a fizetés , tisztújítás , jobbágytartozás lerovásának napja volt.Szent Márton napján a pásztorok vesszőt adtak ajándékba a gazdáknak . Ez volt a Szent Márton vesszeje .Köszönőt is mondtak  , a gazda megfizette a "bélesadót vagy a rétespénzt". Márton vesszeje többágú volt , úgy tartották , ahány ága van annyit malacozik a disznó .

A bősi gazdák  a disznó ól tetejébe szúrták dögvész ellen . Tavasszal ezzel a vesszövel hajtották ki az álatokat . Bősön zsírral  , szalonnával , kolbásszal ajándékozták meg a pásztort {7-209.} , esetleg pénzt is adtak.

Az Ipoly vidékén a pásztorok sorba járták a házakat , és a gazdáktól ajándékot kaptak.

A Nyitra megyei Zsérén is pásztorok hordták a mogyoró vesszőt , amiért a gazdától ajándékot kaptak .

Baranya  , a Mura-vidék lakói szerint Márton-napkor nem szabad mosni teregetni , mert elpusztulna a jószág .

Sok helyen rendeztek ímárton-napi bálokat , vásárokat .Néhol Márton-nap a cselédfogás és a legeltetés határnapja , valamint vásárnap .Ilyenkor vágták le a tömött libákat s úgy tartották " aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik".

A néphit szerint a lúd mellcsontjából meglehet jósolni a következő hónapok időjárását . Ha a libacsontja fehér , hosszú havas hideg telünk lesz , ha barna a csontja , csak amolyan fekete karácsonyos , locspocsos időre lehet számítani. Egy kalendárumi regula szerint : " ha Márton napján a lúd jégen jár , akkor karácsonykor vizben poroszkál ". Baranyában azt tartják a Márton- napi idő a márciusi időt mutatja meg .

" A bornak szent Márton a birája"-tartja a mondás , azaz ilyenkor már iható az újbor .

A közmondás szerint " Ha lúd legyen kövér" valamint jobb egy lúdnyak száz tyúknyaknál .Ennek szellemében most libatort ülünk , azaza libacombot , mellet , töltött libanyakat és libamájat sütünk .