A Magyar Pálos Rend 300 éves, felújított kegyképének megáldása

„ Ne hagyj el, kérlek, Mária! „- énekelte szívből egy ősrégi Mária himnusz fohászát az a több mint ezer ember, akiket nem riasztott vissza a zord időjárás attól, hogy részt vegyenek a Magyar Pálos Rend márianosztrai Magyarok Nagyasszonya temploma 300 éves felújított kegyképének megáldásán. A kegyképet Beer Miklós váci megyéspüspök áldotta meg október 9-én.

A Pálos 70 túra „Békét adok Neked!” zarándoklat közel fél ezer résztvevője gyalogosan és  buszokkal érkezett Márianosztrára. Egyikük, Medveczky Gábor,  Czestochowából gyalogosan tette meg a 600 kilométernél is hosszabb utat. Két órával a szertartás megkezdése előtt már zsúfolásig megtelt a templom, de a kint rekedtek a kivetítőn követhették a szertartást, amelyről Vadász Judit tudósította szerkesztőségünket.

Egy éve kezdődtek meg  a Nosztrai Szűzanya kegyképének helyreállítási munkálatai s ezzel egy időben Borsos J. József atya, a márianosztrai Boldog Özséb kolostor perjele, s a templom plébánosa imára és adakozásra kérte föl részint a helyi híveket, részint pedig az ide zarándoklókat.  Apró fél fülbevalók, szakadt vékony láncocskák, funkciójukat vesztett jegygyűrűk garmadából készült  ez a korona, s közel fél millió imából - amit a föehívásra több százan mondtak  el 365 napon keresztül.

Beer Miklós püspök homíliájában Dobó István imáját idézte Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből:

„ Istenem!  …Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! …Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország!...

Mária, Jézus anyja! Magyarország védőasszonya! A te képedet hordozzuk a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk!… Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet!, Szent István király, ó, borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk!”

Az idézetből kiindulva kifejtette, hogy amint az egri védők  az ostrom alatt  egész Magyarországot jelentették, most  Márianosztra az  egész országot képviseli. Aki itt van, az a magyar nép nevében ajánlja fel önmagát és a nemzetet Szűz Máriának, ahogy ezt annak idején Szent István király tette.

 

 

A nemzetnek meg kell újulnia. Hitnek és reménynek kell élednie minden magyar szívben. Tétlenség helyett

az ima és a munka becsületét kell visszaállítani.

 

A felújított kegykép ezt követően egyéni hang- és fényeffektusok kíséretében lesz látható, a felújítás Czakó Ferenc restaurátor munkája.

Magyar Kurír

Kép: Benedek Zsolt

 

forrás: magyarkurir.hu