Megszűnt az államvallás Norvégiában. A norvég evangélikus egyháznak nagyobb önállóságot biztosít az alkotmány.

Norvégiában június 15-én lép életbe a május végén a parlament által elfogadott alkotmánymódosítás, amely alapjaiban változtatja meg az egyház és az állam viszonyát.

Az evangélikus vallás ennek értelmében többé nem államvallás, az egyház ugyanakkor nagyobb belső önállóságot kap, többek között maga nevezheti ki püspökeit és espereseit. A parlamenti szavazáson 161 képviselő egyetértett a döntéssel, három pedig ellene szavazott.

Az alkotmánymódosítással ötszáz éves hagyomány ér véget. A királyság és az egyház a reformáció idején lépett szoros kapcsolatba egymással, az 1814. évi norvég alkotmány pedig már előírta, hogy minden norvég polgár köteles a lutheránus államegyházhoz tartozni. A norvég egyház legfelsőbb vezetése korábban már több alkalommal kifejezte véleményét a változás szükségességéről. Az egyik legfontosabb cél volt, hogy a király, illetve a kormány kezéből egyházi kézbe kerüljön a püspökök és az esperesek kinevezésének hatásköre.

Az állam a mostani lépéstől függetlenül anyagilag továbbra is támogatja az egyházat, s a lelkészek ezután is közszolgálati alkalmazásban állnak majd. Az új szabályozás ugyanakkor eltörli azt a kitételt, hogy a kormány minisztereinek legalább fele az egyházhoz tartozó legyen, s ezentúl az egyházügyi miniszternek sem kell,  az egyház tagjának lenni. A királyi családra nézve azonban továbbra is elvárás, hogy az evangélikus egyházhoz tartozzon.

Az alkotmány második cikkelye eddig úgy szólt: „Az Evangélikus-Lutheránus vallás az Állam hivatalos vallása. A lakosokra nézve kötelező, hogy ennek szellemében neveljék gyermekeiket.” Az új szövegezés szerint nincs már utalás „az Állam hivatalos vallására”. A cikkely viszont kimondja, hogy Norvégia értékei az ország keresztény és a humanista örökségén alapulnak – olvasható a norvég evangélikus egyház hivatalos honlapján.

A norvég egyház nem sieti el a jövőbeli változtatásokat – mondja Svein Arne Lindø, a norvég egyháztanács vezetője. A testület felállított egy tervet, amelynek alapján 2017-ig kidolgozzák az egyház új belső törvényeit és szabályozásait.

Norvégia több mint ötmillió lakosa közül négymillióan tartoznak a norvég evangélikus egyházhoz. A katolikusok száma közel százezer, túlnyomó részük bevándorló.

Molnárné Horánszky Anna/Magyar Kurír

Kép: Molnár Sebestyén

 

forrás: magyarkurir.hu