Mikes Kelemen halálára emlékeztek Szombathelyen

A 2011-es évben Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójára emlékezünk. Az emlékév kapcsán a szombathelyi Püspöki Palota Sala Terrena terme irodalmi délutánnak adott helyet november 8-án, melyen a Törökországi levelek most megjelent francia nyelvű kiadását mutatták be.

Horváth József pápai prelátus ünnepélyes köszöntővel nyitotta meg az estét, melyben méltatta Mikes Kelemen írói és fordítói munkásságát. A Bolyai Gimnázium és a Művészeti Szakközépiskola diákjai versekkel és zenei részletekkel tették színesebbé a rendezvényt. A köszöntő után Kóta Donát előadásában J. S. Bach D-moll Sarabande-ját hallgathatták meg.

Ezt követően Tóth Ferenc, a NymE-SEK docense tartotta meg előadását Mikes Kelemen és Franciaország címmel, amelyben rávilágított a diplomáciai kapcsolatokra a rodostói bujdosók, a francia követek és a franciaországi magyar emigránsok között. Ezek a diplomáciai kapcsolatok talán utalhatnak arra is, hogy Mikes Kelemen Törökországi levelei miképp kerülhettek Magyarországra.

A most megjelent francia kötetet Tóth Ferenc ismertette. A fordítás Lettres de Turquie címmel jelent meg a Párizsi Honoré Champion kiadásában. A fordítással kapcsolatban kiemelte azt az érdekességet, hogy Mikes Kelemen a mű megszületésekor vett át részleteket művébe francia nyelvű írásokból, most viszont az egész művet fordították francia nyelvre. A korábbiakban már készült fordítás a műről: angol, német és olasz nyelven. Az ismertetés végén ünnepélyesen átadtak egy példányt az Egyházmegyei Könyvtárnak.

 

 

Ezután Horváth József tolmácsolásában a jelen lé ők meghallgathatták a már magyarul elhangzott Lévay József által írt Mikes című vers latin fordítását,;majd Tóth Anna Judit egy részletet adott elő a Törökországi levelekből magyar nyelven, valamint ugyanazt a részletet Vincent Roy francia nyelven – írja Khál Eszter.

Az érdeklődők egy kiállítást is megtekinthettek, amelyben az Egyházmegyei Könyvtár állományából kerültek bemutatásra dokumentumok Mikes Kelemennel, Kultsár Istvánnal és Siess Antallal kapcsolatban. Látható volt többek között a Törökországi levelek első, 1794-es Szombathelyi kiadása, Siess Antal nyomdájának egyéb kiadványai, Kultsár István munkái. Az estét ünnepélyes fogadás zárta.

Magyar Kurír

forrás:magyarkurir.hu