Népi játékok

Játék

A kötetlen játékok legfontosabb összetevője a játékok tárgyi világa . Ezen belül megkülönböztetjük a környezetnek a játék folyamatába bevont ( élő vagy élettelen) elemeit , illetve a játékszereket .
Játékszereknek azokat a különböző anyagokból ( növényi , állati alapanyagok , fa , kő , papír , fém stb.) készült , kizárólag a játszás céljait szolgáló tárgyakat nevezzük , amelyek formájukat , alakjukat tudatos emberi tevékenység nyomán nyerik el .Jentőségük abban rejlik , hogy egyrészt tárgyiasítják , kézzelfoghatóvá teszik a más módon el nem sajátítható ismereteket , másrészt pedig továbbadják a hozzájuk fűződő elvárásokat , értékeket , normákat .
Az a tevékenységi kör és jelentés tartalom , mely szerint a különböző játékokat használják , pontosan visszatükrözi a közösség , a társadalom érték rendszerét és világképét , s éppen ebben rejlik a játékszerek rendkívüli kultúrtörténeti , társadalom történeti , szociológiai jelentősége .

A játékszerek közötti külömbségek annál markánsabbak , minnél inkább közeledünk a mához , noha napjainkban újra az uniformizálódás figyelhető meg .A századforduló idején élő parasztgyerekek kezében csak elvétve lehetett látni gyári készítésű játékszert . Minden egyes játékszert maguk (vagy szüleik , testvéreik) készítették el .

Játékszerként , játékeszközként olyan természeti tárgyak is használhatók , melyeket alig kell átalakítani , mintpéldául : fű , falevél , virág.

Másik csoportjuk azok az eszközök alkotják , melyek eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek : szőlőkarót használtak például a botos játékhoz , kosárkötelet az ugrókötelezéshez , kerékabroncsot az abroncshajtáshoz  .

A harmadik csoportba azok tartoznak , melyek kifejezetten játékeszköznek készültek például , a tökmalac vagy a facsiga .

Kovácsné Révész Zsuzsanna