Népi mesterségek

Történelmi visszatekintés .

 

A kézművesség legfontosabb ágainak kialakulásást a honfoglalás előtti alapvető társadalmi munkamegosztás , az állattartás , halászat és a földművelés bizonyos elkülönülése , valamint a törzsfők és a katonáskodó kiséretük szülségleteit segítették elő . Bizonyos , hogy a fegyverzet előálítását végző kovácsok , íjgyártók , pajzskészítők , a viselet és lószerszám díszítését szolgáló szíjvégek és veretek fémöntői , formázói , a nyergesek , de a lovas életmód szerszámkészletéhez szükséges szíjak , a viselet prémes bőreit kikészítő tímárok és szűcsök , a sátrakat fedő nemez előállítói és még sok más későbbi iparág kezdeti képviselői a törzsi társadalom olyan rétegét képezték , amely speciális ismeretei révén más munkák alól részben mentesült . Ezek egy része maga is tartozhatott a katonáskodó rétegéhez . Természetesen a munkamegosztásnak ez vagy hasonló foka nem volt elegendő a gazdag vezető réteg kielégítésére , hanem a szükséges tárgyakat , eszközöket , szöveteket a cserekereskedelem révén más környező vagy éppen leigázott népektől szerezték meg. Feltételezhetően rabszolgáik között különböző mesterségekhez értő embereket is tartottak .

A honfoglalás körüli évtizedekből ismert régészeti anyag tanúlságán kivűl az oklevelek helynévadatának vizsgálata is arra enged kővetkeztetni , hogy a honfoglaló magyarság és rabszolgáik kiváló színvonalon művelték mesterségüket ( László Gy. 1970 , Heckenast 1970,Győrffy Gy. 1972).

 

A fejedelmi ( királyi ) szolgálónépek korai , Árpád-kori emlékeit vizsgálva egyértelműnek látszik , hogy a különleges szaktudással rendelkező szolgálónépeket a fejedelmi , törzsfői , nemzetségfői , királyi , hercegi birtokok köré telepítették.

 

Az egyes foglalkozások nevei , mint a verő-vasas-vasverő , fonó , fazekas , födémes (méhész ) a honfoglalás előtti időből származnak , a törökből a szűcs , tobak ( tabán ) , a kádár , esztergár , fazekas-gerencsér , csatár-kardverő , daróc. Idővel a vasas-vasverő helyébe a szlávból átvett kovács kerül és válik uralkodóvá .

 

A városok kézművesei , kereskedői vásári és piackörzeteiket nem csak saját megyéjük egész területére , hanem azon túl is kiterjesztették , sőt egyesek-például a bor-és posztókereskedelem révén - a nemzetközi távolsági kereskedelembe is bekapcsolódtak .

 

Kovácsné Révész Zsuzsanna