Pályázati felhívás- A 2009. évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére

2009-01-26 09:09:04
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató tehetséges, fiatal kézműves-iparművészek alkotómunkáját, művészi fejlődését.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal iparművész, aki önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott, vagy DLA-ösztöndíjban részesülnek.
A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak: az 1974. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000.- Ft/hó
Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 15 fő

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag elbírálása alapján két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat.

A Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok az évente megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon kötelesek számot adni elvégzett munkájukról.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2./ Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
3./ Az eddigi művészeti tevékenységet bemutató dokumentációt (portfoliót).
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
5./ Adatlapot.

A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani.
Cím: 1014 Budapest, I. Úri u. 54-56.
Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.
Felelős munkatárs: Lőcsei Ágnes, tel.: 356-7444/107 mellék

A művek beadásának időpontja: 2009. február 9-10. 9.30-15 óra között.
Helye: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, zsűriterem.
A művek visszaadásának időpontja: 2009. február 13. 9.30 és 15 óra között.

A pályázati kiírás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról is: www.okm.gov.hu

Forrás: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus