Pünkösd

 2009.május 31.


A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a szentlélek eljövetelének emlékét üli meg.
Eredete az ókori Izraelig vezethető vissza.
A zsidóság az Egyiptomból való szabadulást, vagy is a zsidó húsvétot követő 49-50. napon az aratás befejezését ünnepelték meg .
A Szentlélek apostolokra való kiáradásának, az Egyház megalakulásának ünnepe. A zsidó vallásban annak az emléknapja, amikor Mózes a Sínai-hegyen átvette s törvény tábláit.
Időpontja neve, tárgya és jellege sokat változott (pl.aratási ünnep, ötvenedik nap, az első teremtés ünnepe).


A keresztény pünkösd kialakulásának történetét a bibliában az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg.
Jézus Krisztus halálát és feltámadását. A húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s ez által megkapták a szentlelket, amint azt korábban Jézus megígérte nekik. Az apostolok tanítását a körülöttük külön-böző tájakról, más országokból, idegen népektől összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta.

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelenik előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenkire azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a lélek adta nékik szólniok." ( Apostolok Cselekedetei 2. fejezet Károli Biblia )


Népszokások

Kovácsné Révész Zsuzsanna