A reformáció napja

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnep, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bünbocsájtó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.

( újabb kutatások szerint a 95 tételt Luther a legvalószínübben először levél útján jutatta el a feletteséhez, a megyés püspökhőz, nem pedig a teplomajtóra szegezte ki ).

A reformációt eleinte különböző dátumokkal kapcsolatban ünnepelték: Luther születésnapján ( november 10.) illetve halála napján ( február 18 ). az Ágostai hitvallás hivatalos felolvasása napján ( június 25.)  1667-ben, a 95 tétel kiszögezésének 150. évfordulóján a II. János György szász választófejedelem által vezetett szászországi evangélikus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, amelyet a vallásjavítás kezdőpontjának lehet tekinteni, megünnepeljék. Ettől az időtől fogva lassanként más evangélikus egyházakban is szokásba jött ennek a napnak, vagy a rákövetkező vasárnapnak a megünneplése.

Magyarországon is nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. 1939 óta pedig október végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak.

forrás: wikipedia.hu

Luther Márton 95 tétele