Sándor, József, Benedek

 

18. Sándor

Sándor -Görög Alexander név rövidülésének magyaros alakja. Jelentése:" férfiakat vagy férfiaktól megvédő."

Női alakja: Alexandra, Szandra

 

E naphoz kapcsolodó mondás :"Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget !".

 

 

Weöres Sándor :  Tavaszköszöntő

 

Sándor napján megszakad a tél,

József napján megszűnik a szél,

zsákban Benedek

hoz majd meleget,

nincs több fázás, boldog aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:

Minden kislány férjhez adatik,

szőkék legelébb,

aztán feketék,

végül barnák és a maradék.

 

 

- A század elején lejegyzett Borsod megyei palóc Sándor köszöntő így hangzik :

 

Sándor napja ma vagyon

Átlibegtem a fagyon.

Ha jegy garast annátok,

Tudom mennem bánnátok.

Ha mehhaltok jao jártok,

Rám marad a vagyonotok.

Szivemből kivánom !

( Istvánffy 1911:299)

 

 

Sándor napját a bukovinai magyarok a zab és árpa, Jászdózsán a fehér bab vetőmagjának tartották, hogy jobb legyen a termés.

 

19. József

 

Héber eredetű bibliai név. Jelentése Isten tegyen a most született gyermekekhez. Jahve gyarapítson.

Magyarországon a XVIII. századtól kezdve a leggyakoribb férfi nevek közé tartozott. Ehhez hozzájárult Szent József akkoriban megnövekedett tisztelete, amely a XIX. század második felében tetőzött, amikor is IX.Pius pápa a római katolikus egyház védőszentjének nyílvánitotta őt.

Az 1970 évektől veszít a népszerüségéből, de még igen gyakori.

Szokásokban a három nap közül azért is a leggazdagabb József napja, mert a kis Jézus gondviselőjének, a názáreti ácsmesternek, Józsefnek az ünnepe is .

Ezen a napon engedik ki a méheket, ekkor kezdődik a szántás, s ekkor érkeznek a fecskék is.

Erre utal a gyermekmondóka szövege is :"Fecskét látok, szeplőt hányok !"

Egyes magyarlakta területeken úgy tartja a néphít, hogy ezen a napon mindenkinek meg kell fürödnie és tiszta fehérneműt kell vennie.

Az Alföldön úgy vélik, hogy ha József napon szívárvány látható, s annak szép sárga sávja van, az jó búzatermést ígér.

 

Dunaszerdahelyen József napja az iparosok ünnepe volt. Céhes zászlóikkal vonultak a templomba.

Göcsejben József napkor hajtották ki előszőr a marhákat a legelőre. Másutt általában Szent György napja volt a hagyományosan megszabott ideje.

József nap a méhek kieresztésének is a megszabott ideje.

 

Algyőn a gazda a következő szavak kiséretében eresztette ki a méheket: " Atya, Fiú, Szentlélök Isten nevibe induljatok, rakodjatok, minden mézet behordjatok !" ( Bálint S. 1980b:256).

 

21. Benedek

 

A latin Benedictus névből származik.  Jelentése: áldott.

 

Benedek napján a század eleji göcseji adatok szerint zsírt és fokhagymát szenteltek, melynek azután gyógyító erőt tulajdonítottak.

Szeged környékén a Benedek-napon duggatott hagymát Bertalan napján (augusztus 24.) szedték fel, utána háztetőre rakták, ahol hét nap alatt érte a napsugár és hat éjszaka harmat. Ennek a benedeki hagymának a főzetével a tífuszos betegek fejét és hasát mosogatták ( Bálint S. 1980b:257).

Rábagyarmaton a marhák felfúvódásának gyógyítására tartották alkalmasnak a Benedek napján vetett hagymát.

Időjárás jóslásra is van adat:

A bukovinai székelyek úgy vélték, ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár.

A Bács megyei Topolyán a három jeles nap együttes megfigyeléséből vontak le következtetéseket: ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú lucskos őszre lehet számítani.

A kalendárium március 21.-től számítja a tavasz kezdetét.