Szent Balázs napja

Szent Balázs napja: ősi szokás a Balázs-járás. Ezt gyermekek járják házról -házra. Katonának öltöznek, és úgy kopognak be minden házba. (Ez ugyanakkor Gergely-járással is egyező szokásként könyvelhető el, mindenesetre a "gyenge katona" kifejezés innen ered. Szerencsés napok az év első negyedében: őseink bizonyos napokat szerencséseknek tartottak. Ezek az elgondolások ma már csaknem teljesen kihaltak. Itt-ott azonban még találkozunk velük az öreg emberek között. Más népeknél is voltak ilyen napok. A finneknél a vadászatra kedvező napokat, méhészetre kedvezőket és kincs keresésére kedvezőket tartottak számon. Nálunk majdnem minden foglalkozásnak megvolt a szerencsés és szerencsétlen napja. Ezek azonban babonák. Semmiféle tudományos értékük és jelentőségük nincs. Kincskeresésre alkalmas (szerencsés) napok: Január: Kiskarácsony másnapja, Vízkereszt napja. Február: Szent Julianna napja, Üszögös Szent Péter napja, Szent Bálint napja. Március: Szent Gergely napja, Longinus vértanú napja. Szerencsétlen napok: Január: 1, 2, 6, 11, 17, 18. Február: 8, 16, 17. Március: 1, 12, 13, 15.