Szent István napi állami kitüntetések

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásból augusztus 20. alkalmából átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetéseket csütörtökön, Budapesten. A kitüntetettek közt több katolikus is található.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Dr. Székely János püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetség Tanszékének egyetemi docense, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye oktatási és kulturális tevékenységének összefogásáért, oktatói-nevelői tevékenységéért, valamint az országos cigánypasztoráció megszervezéséért.

Szintén a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Nyékyné dr. Gaizler Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar dékánja, egyetemi docens a magyar számítástechnikai kultúra terjesztéséért, a programozási módszertan, a programozási nyelvek kutatásáért, oktató-nevelő, valamint iskolateremtő és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült több évtizedes oktatói tevékenységéért, a generációkat megérintő lelkiségi irodalom gazdagításáért Dr. Barsi Balázs, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom és Kolostor igazgatója és házfőnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék tanára; Dr. Löffler Erzsébet, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatója közel négy évtizedes közművelődési, közgyűjteményi területen végzett eredményes munkája elismeréseként; négy évtizedes elhivatott szerzetesi és tanári munkája, példaértékű életpályája elismeréseként Szabó István, a kecskeméti Piarista Rendház házfőnöke; és Dr. Zakar Péter főiskolai tanár, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja.

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át: Klieber József címzetes apát, nyugalmazott plébános, tiszteletbeli esperes közel öt évtizedes, a sombereki hívekért végzett egyházi szolgálatáért; Leányfalusi Vilmos orgonaművész, a Kalocsai Főszékesegyház karnagya, kanonok az egyházzene fél évszázados művészi igényességű tolmácsolásáért, karnagyi tevékenységéért; Petróczi Gábor, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója; Varga János, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ibrányi plébánosa, Szabolcsi Főesperes több mint öt évtizedes elkötelezett közösségépítő, lelkészi szolgálata elismeréseként; Varga László, a kaposvári Szent Imre-templom plébánosa, irodaigazgatója, a Kaposvári Egyházmegye kiépítésében vállalt szerepéért, több évtizedes lelkipásztori munkájáért, a mozgássérültek és szellemi fogyatékosok lelki gondozásáért; és Vértesaljai László jezsuita szerzetes, az elesettek és a hátrányos helyzetűek érdekében végzett áldozatos szolgálata elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült közösséget szervező, a keresztény értékrendet erősítő, a fiatalok hitélete érdekében végzett áldozatos munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként Lévai Jánosné katolikus hittanár, Kecskemét önkormányzati képviselője; és Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztő-riportere a magyar honvédelem, a történelmi egyházak, valamint Debrecen város történetének magas színvonalú bemutatásáért, kimagasló újságírói-szerkesztői tevékenységéért.

Végül Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át Gera Lajosné, a biatorbágyi Boldog Gizella Otthon főnővér-helyettese.

MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír

forrás: magyarkurir.hu