Szent László ünnepén Győrbe látogatott a Szent Jobb

Az utóbbi évtizedek talán legkiemelkedőbb eseményére került sor a Győri Egyházmegye életében június 27-én, amikor az immár hagyományosnak tekinthető Szent László-ünnep alkalmából idén a Szent Jobb is Győrbe látogatott. Az eseményről Paksa Balázs, az egyházmegye sajtóreferense írt beszámolót.

A rangos ünnepségsorozat délelőtt kilenc órakor vette kezdetét, amikor a Szent Jobb rendőri felvezetéssel megérkezett Győrbe, a Káptalandombra. Pápai Lajos megyéspüspök, a papság és az egybegyűltek megilletődött csendben, mély tiszteletettel fogadták nemzeti ereklyénket. A Szent Jobbot az ünnepélyes fogadás után a szentély előterében helyezték el, a Szent László-herma közelében. Ezt követően ünnepi zsolozsmát imádkoztak.

Tíz órától, az egyházmegye kispapjainak imaórája keretében Szent István és Szent László életéből, tetteiből és írásaiból hangzottak el részletek. Tizenegy órától a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népdalénekes- és egyházzenész-növendékeinek előadásában énekelt históriák hangzottak el, Szent István és Szent László király tiszteletére. A Medgyesy S. Norbert szervezésében megvalósuló, közös énekléssel egybekötött áhítaton közreműködött Budai Ilona és Maczkó Mária népdalénekes, Németh András, Németh Pál, Szlama László, valamint Zsikó Zoltán.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház megtelt hívekkel, akik lerótták tiszteletüket két nemzeti ereklyénk előtt, és bekapcsolódhattak az ünnepi eseményekbe: délben napközi imaórát énekeltek a papság vezetésével, majd rózsafüzér imádsággal köszöntötték a Szűzanyát.

Délután két órától az egyházmegye egyetemi lelkészségének, valamint katolikus szakkollégiumainak imaóráján is felidézték szent királyaink alakját, példájukat egyúttal a mai fiatalság számára is felmutatva. Ezt követően vesperást, esti dicséretet énekelt a bazilika hívőserege.

A négy órakor kezdődő egyházzenei áhítatot a Nagyboldogasszony-székesegyház Palestrina kórusa tartotta, Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével. Az együttes repertoárjából a jeles ünnepen többek között Palestrina, Victoria, Liszt Ferenc, Halmos László művei szólaltak meg. Ősbemutatóként egy fiatal zeneszerző, Bencsik Marcell Miatyánk című műve hangzott el, melyet a szerző a Palestrina kórusnak írt és ajánlott.

Délután öt órakor, a Káptalandombon folytatódott az eseménysor: a püspökség épületének falán található Szent László-domborműnél egyházi és városi méltóságok helyezték el koszorúikat.

Ezt követően a bazilika szentélyének közelében leleplezték Szent László a közelmúltban elkészült szobrát, Lebó Ferenc győri szobrászművész alkotását. Elsőként Gasztonyi László, a szobor állításának ötletadója és mecénása mondott beszédet; majd a győri polgárok nevében Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere köszönte meg a Gasztonyi család felajánlását. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rövid beszédében Szent László ország- és hitépítő munkáját hangsúlyozva, kiemelte: mi, magyarok nem állnánk itt Szent László élete és műve nélkül. Surján László Európa-parlamenti alelnök Szent László két legendáját felidézve, párhuzamot vont a nemzet akkori és jelenlegi helyzete között. Kiemelte: Szent László példája a jelenlegi nehéz helyzetben is utat mutathat országunk lelki felemelkedéshez, anyagi gyarapodásához.

A köszöntő beszédek után Pápai Lajos megyéspüspök megáldotta a leleplezett szobrot, majd a májusban megnyílt Zichy Ferenc Látogatóközpontot, mely összesen hat helyszínen kínálja látogatóinak a Győri Egyházmegye lelki és kulturális kincseit.

A bazilikában, valamint a templom melletti téren felállított kivetítő előtti padokon ekkor már közel háromezer zarándok várta, hogy részt vegyen a hat órakor kezdődő ünnep szentmisén. A liturgia főcelebránsa Ägidius Zsifkovics eisenstadti püspök volt; az egyházmegye papsága mellett Veres András szombathelyi, valamint Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyéspüspök koncelebrált.

Zsifkovics püspök homiliáját a ’tartás’, a ’példa’ és a ’nyomot hagyni’ kulcsszavak köré építette. Szent László életpéldája nyomán kiemelte: csak akkor válhatunk példaképpé az utókor számára, ha pillanatnyi érdekeinken túllépve megőrizzük jellembeli tartásunkat – csak így hagyhatunk nyomot a világban. Az ünnepi szentmisén, az áldozás után körmenet indult a két nemzeti ereklyénkkel: a csaknem egy órán át méltóságteljesen vonuló körmenet felemelő élményt nyújtott a résztvevőknek és szemlélőknek. A szertartás végeztével tapssal búcsúztak a Szent Jobbtól és annak őrétől, Snell György atyától.

Az ünnepségsorozat lezárásaként a Győri Filharmonikus Zenekar adott koncertet; műsoruk a Nagyboldogaszony-bazilikához köthető művekből állt.

„Egyházmegyénk hívei, a győri polgárok, valamint a világ minden tájáról érkező vendégek egy szívvel-lélekkel vettek részt az eseményen, bizonyítva két szent királyunk példamutatásának máig tartó kisugárzását” – fogalmazott beszámolójában Paksa Balázs, az egyházmegye sajtóreferense.

Győri Egyházmegye/Magyar Kurír

Képek: Ács Tamás

forrás: magyarkurir.hu