Törvényt hoznak a vasárnapi munkaszünetről

1891. január 31-én a képviselőház elfogadta `az ipari munkának vasárnapi szüneteltetéséről` szóló törvényjavaslatot, amelyet a király 1891. április 9-én szentesített. A törvény július 15-én lépett életbe.

1891-ben hoznak Magyarországon törvényt a vasárnapi munkaszünetről, 1938-ban vezetik be az iparban a fizetett szabadság rendszerét, 1940-ben a kötelezően nyolcórás munkaidőt. S ha a fejlettebb országokban – nem utolsósorban a munkásmozgalom harcainak következtében – korábban is jutott ideje a társadalom széles rétegeinek a rendszeres pihenésre, ott is csak századunk második felében épültek be a szabadidő-kultúra elemei, az üdülési, utazási szokások a mindennapi élet rendjébe. Rövid múltra tekinthet vissza tehát a tömeges nyaralás- és szabadidő-mozgalom – ezt tudná a történetírás mentségül elmondani. Azután igyekszik a múlt iránt kíváncsi közönség előtt lemaradását behozni...
forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-03/ch01.html

 

Bővebben:  1000 év törvényei