Virágvasárnap

Virágvasárnap

A húsvét előtti vasárnap neve a keresztény felekezeteknél, a nagyhét kezdete ( a római egyház elnevezése szerint Dominica palmarum), azaz pálma vasárnap.
Nevét az e napon szokásos pálmaszentelésről és a pálmaágas körmenetről kapta, amit az egyház Jézus jeruzsálemibevonulásának emlékére rendelt el.
Sebastian Franck tudósítása szerint ezen a napon a hívők telehordták a templomot pálmafákkal és összekötött ágakkal, ezeket megszentelték, s a zivatar, a villámcsapás és a tűz ellen használták. Jézus szamáron ülő alakját körülvezették a városon, miközben énekeltek, a szamarat megdobálták pálmaágakkal, amiket aztán mindenféle varázslás űzésére használtak.

A 15.sz.-i pozsonyi misszaléból kitünik, hogy a körmenet a nép és az énekesek dramatikus mozdulatokkal illusztrált részvételével zajlott le.
Bod Péter írja erről a napról. hogy"..valami berkeket vagy zöld ágakat szednek, melyeket azután egy 's más babonára vissza élnek".
_ Azokban az országokban ahol a pálmafa nem honos, azt a tavasszal korán bimbozó ágak- fűzfa, rekettye- helyettesítették mint nálunk a barka.
Ezért a szertartást nálunk barkaszentelésnek is nevezik .

A szentelt barkához- éppúgy, mint a pálmaághoz- számtalan hiedelem fűződött, s ezek változatait Európa- szerte megtaláljuk. Nálunk a hívők maguk vitték a templomba a barkát .
-Göcsejben az iskolás gyermekek a tanító vezetése mellett szombaton ünnepélyesen mentek a barkáért a közeli erdőbe vagy a hegyre. Az ágakat másnap az oltárt környező falakhoz állították. Az ország nagyobb részében általában azt tartották, hogy a barkát nem szabad bevinni a szobába, mert akkor sok lesz a légy.
- Egercsehiben az istálóban a gerenda fölé tették, s amikor zörgött az ég, bedobták a tűzbe, és elégették.
- Hontban, Nógrádban az eresz alá dugták, hogy megvédje a házat a tüzvésztől. A szobába itt sem vitték be, nehogy sok légy, rovar legyen a házban és a tojások"befuladjanak".
- Gömörben a szentelt barkát a dögvész ellen használták, máshol a lovaknak adták, hogy jól menjenek.
- Szegeden egy-egy barkaszemet lenyeltek a hideglelés ellen.
- Baranyában a szentelt barkát kivitték a mezőre, s a föld négy sarkába egy-egy szálat tüztek, hogy Isten oltalmazza meg a termést.
Néhol a rokonok, jóbarátok sírjára is tűztek egy-egy barkaágat.

Kovácsné Révész Zsuzsanna


Kapcsolódó oldalak:

Áldozócsütörtök

Pünkösd

Népszokások

Szentháromság vasárnapja

Úrnapja

__________________________________________________________________--