Szabályzat

Kézműves műhely szabályzata:
A  rafia.hu. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (Tv.) hatálya alá tartozik, mivel a Tv.
2. § i) pontja szerinti szolgáltatónak minősül. Ennek tudatában
kijelenti, hogy a Tv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri
el, különös tekintettel annak adat szolgáltatással, adat védelemmel,
és a szerzői jogok védelmével kapcsolatos rendelkezéseire. A honlap
'Fórum', 'és Chat' rovataiban megjelenő információk és vélemények,
valamint a honlapon megjelenő, harmadik személyek által szolgáltatott
adatok valós volta, illetve az ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók
tartalma tekintetében a rafia.hu kizár mindenfajta felelősséget. A
rafia.hu. fenntartja a jogot a látogatók és a felhasználók által
beküldött jogsértő hozzászólások, illetve tartalom előzetes értesítés,
figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

A rafia.hu továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap
létrehozása, üzemeltetése és a fejlesztése során különös figyelmet
fordít a személyes adatok védelméről és a köz érdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiben
foglaltak betartására. Ennek megfelelően a rafia.hu. az általa kezelt
személyes adatokat előre közölt céljuknak megfelelően kezeli, csak az
érintett kifejezett kérésére, vagy előzetes beleegyezésével teszi
közzé, illetve adja át harmadik személyeknek, ide nem értve a
jogszabályban vagy végrehajtandó bírósági- ill. hatósági határozatban
foglalt kötelezettség teljesítését. Amennyiben a rafia.hu - tudtán
vagy akaratán kívül - a honlapon a fenti elvektől eltérően, vagy az
érintett akarata ellenére kezel személyes adatot, erről való tudomás
szerzés, illetve kifejezett kérés esetén az adatot haladéktalanul
megsemmisíti.

A rafia.hu fenntartja a jogot, hogy eseti jelleggel közvetlenül
tájékoztató anyagot (értesítést, ajánlatot,) küldjön a regisztrált
felhasználóinak.

A rafia.hu. kész az érintettek részére az általa kezelt adatok
felhasználásával kapcsolatban további tájékoztatást adni, illetve
kérésükre az általuk megjelölt adatokat pontosítani vagy törölni.

Szerzői jogi tájékoztatás:
A rafia.hu által szolgáltatott tartalom a rafia.hu. javára szóló
szerzői jogi védelem alá esik, annak engedély nélküli többszörözése,
terjesztése, egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog
megsértésének minősül. A rafia.hu ugyanakkor kizárja a szerzői jogok
megsértéséért fennálló felelősségét a honlapon megjelenő olyan
tartalmakra vonatkozóan, amelyeknek jogsértő voltáról nem tudott vagy
nem tudhatott, illetve amelyeknek a honlapra kerülése nem neki vagy
bármely, munkakörén belül eljáró alkalmazottjának tudható be.

Felelősség kizárás:
A rafia.hu a fentieken túlmenően kizárja a honlap letöltéséből vagy
elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését, ideértve a
honlapon található, de nem a honlap részének tekinthető egyéb
URL-címek/linkek letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő károkat
is. A honlap által linkelt oldalak esetleges jogsértő tartalmáért a
rafia.hu nem tartozik helytállási kötelezettséggel, azonban mindent
megtesz azért, hogy az ilyen web oldalakra vezető linkeket
haladéktalanul eltávolítsa.

Módosítás:
A rafia.hu jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében
bármikor módosítani, ezért javasolja, hogy ezt a rovatot időnként
ismételten tanulmányozza át, annak érdekében, hogy mindenkor a
hatályos információk birtokában legyen.

Linkek használata:

Amennyiben Ön a saját honlapján jelen honlapra (vagy bármelyik
elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő
feltételek betartása mellett teheti meg:

1. Az Ön által készített, jelen honlapra utaló link kizárólag
jelen honlap tartalmára mutathat, és jelen honlap tartalmának
többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek)
használata nem lehetséges.

2. A link elhelyezése vagy elnevezése nem keltheti azt a
benyomást, hogy a rafia.hu javasolja vagy egyébként támogatja az adott
oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék
igénybevételét vagy megvásárlását, és nem tekinthető a rafia.hu
bármely téren és terjedelemben történő kötelezettségvállalásának sem.
Az Ön által készített, linket tartalmazó honlap nem tartalmazhat
valótlan információt a rafia.hu és Ön között fennálló jogviszonyról.